Monitorització de ferro i manganès en aigua potable


Els elements químics ferro i manganès

El manganès és present de forma natural en el sòl, les aigües superficials i subterrànies. El manganès és un co-factor important per a moltes classes d’enzims.

Els enzims són proteïnes que actuen com a catalitzadors biològics, que acceleren les reaccions químiques.
El manganès és un element dietètic essencial per als éssers humans. Tenen un paper important com a coenzim en diversos processos biològics, que inclouen el metabolisme de macro-nutrients, la formació d’ossos i els sistemes de defensa dels radicals lliures. El cos humà conté al voltant de 12 mg de manganès, principalment en els ossos.

El ferro és el primer metall més abundant en massa planetària, a causa que el planeta, en el seu nucli, concentra la major massa de ferro natiu, equivalent a un 70%. El cos d’un ésser humà adult conté aproximadament 4 grams (0,005% del pes corporal) de ferro, principalment en hemoglobina i mioglobina. Aquestes dues proteïnes juguen un paper essencial en el metabolisme dels vertebrats; el transport d’oxigen per la sang i l’emmagatzematge d’oxigen en els músculs respectivament. Per mantenir els nivells necessaris, el metabolisme del ferro humà requereix un mínim de ferro en la dieta.

 

Els riscos per a la salut de el ferro i el manganès

Els riscos per a la salut, de el ferro i el manganès, són petits. Però, hi ha riscos: principalment associats amb els bacteris que causen concentracions elevades de ferro a causa de la corrosió. La dosi letal de ferro per als éssers humans és de 200-250 mg / kg de pes corporal, la qual cosa provocaria una hemorràgia gastrointestinal extensa. La ingesta de ferro amb aigua potable és massa baixa com per plantejar problemes de salut. És això el que fa que la toxicitat per ferro sigui poc comuna. No obstant això, els òxids de ferro poden ser responsables de l’augment dels nivells d’arsènic.

Les fonts d’aigua, com l’aigua subterrània, sovint contenen ferro i manganès. El manganès sol estar present en concentracions molt més baixes que el ferro. El control del manganès i el ferro garanteix que l’aigua de l’aixeta no decolore ni tingui mal gust. Les reclamacions de clients, la conseqüent investigació i les mesures acordades poden ser molt costoses. El monitoratge de terbolesa pot generar alarmes en cas d’esdeveniments accidentals (avenços, tempestes, inundacions) o per tendències i monitoratge del producte final. S’han de realitzar més mesures específiques, per satisfer la satisfacció de client en quant a sabor, color o duresa.

 

Sobre l’aplicació: control de ferro i manganès en l’aigua potable.

A Xile, el límit de regulació local de ferro és de 0,3 ppm i de manganès de 0,1 ppm. Si els nivells estan per sobre d’aquests límits, s’aplicarien sancions crítiques. Per tant, els mesuraments es situen a la sortida de les plantes d’aigua potable i/o després de el sistema de filtració. Normalment, no hi ha un augment en el valor del ferro i el manganès en l’aigua superficial. Però, els pous d’aigua poden ser un problema ja que s’esperen valors més alts. El client és un dels principals proveïdors d’aigua potable de el sud de Xile.

La mesura principal per assegurar que els nivells estiguin per sota dels requisits legals, s’ha de fer després de sistema de filtració de les fonts d’aigua. Cada planta d’aigua potable té 3 fonts d’aigua però, en tots els casos, només 1 font d’aigua té problemes amb el ferro i el manganès. Per tant, només es controla individualment la font d’aigua amb alts nivells de ferro i manganès (vegeu el número 1 a la imatge a continuació).

A més, per garantir la qualitat, també es supervisa el punt de sortida (veure número 2). Aquest punt sempre ha de tenir nivells de ferro i manganès iguals o més baixos que els anteriors punts de mesurament.

 

La instal·lació de Swan Xile

Moltes plantes segueixen realitzant un mostreig manual al laboratori. Però en ésser discontinu pot causar retards en la detecció dels nivells de ferro i manganès. El client desitjava incrementar la seguretat de la qualitat. Per tant va canviar a monitorització en continu en línia amb l’analitzador Topaz Iron d’Éssers OL (empresa de el grup Swan).

 

Monitors Éssers OL Topaz Iron i Topaz Manganese en el lloc de el client per al monitoratge del producte final.

 

Posada en servei i lliurament dels monitors Topaz Iron i Topaz Manganès amb el client

 

Per a qualsevol consulta poden contactar amb SWAN ANALISIS IBERICA,
e-mail: comercial@swananalisis.es

Share :
Related Posts