Avís legal MATELCO

 1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat de:

 • Nom del domini: www.matelco.es
 • Nom comercial: MATELCO
 • Denominació social: MATELCO, S.A.
 • NIF: A08151623
 • Domicil·li Social: C/ Molinot nº 57. Pol. Camí Ral, 08860 Castelldefels, (Barcelona)
 • e-mail: comercial@matelco.es.

Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 1283, Llibre 736, secció 2a, Foli 95, Full 8983.

 1. Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per MATELCO, SA en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen la aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a MATELCO, SA i / oa tercers als quals els han cedit els seus drets.

En cap cas l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

 1. Accés i Ús del lloc web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de MATELCO, SA, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.

MATELCO, SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per MATELCO, SA a través del seu Lloc Web; (Ii) un mal funcionament del navegador; (Iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 1. Enllaços a tercers

En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. MATELCO, SA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del lloc web d’MATELCO, SA que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a MATELCO, SA de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

 1. Xarxes socials

L’informem què MATELCO, SA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MATELCO, SA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MATELCO, SA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats productes o serveis de MATELCO, SA, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que MATELCO, SA consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MATELCO, SA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

 1. Descripció dels Productes i Serveis:

Els productes i serveis oferts a través del web van dirigits a empreses i professionals per integrar-los en els seus processos productius.

Segons la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris (LDCU), (…) No tindran la consideració de consumidors o usuaris els que sense constituir-se en destinataris finals, adquireixin, emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis, per tal d’integrar-los en processos de producció, transformació, comercialització o prestació a tercer.

L’empresa ha realitzat els màxims esforços per garantir l’exactitud de la informació dels productes i serveis oferts a través d’aquest web, però els productes i les seves descripcions són utilitzades únicament amb fins d’identificació. Totes les fotos, descripcions i preus no són contractuals.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat de l’servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

 1. Modificació de AVÍS LEGAL, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

 1. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent:

El present Avís Legal i les condicions generals que en ell es determinen es regiran per la legislació espanyola.

L’Usuari, renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Gavà, per a totes aquelles qüestions o accions que poguessin exercitar-se derivades de l’activitat mercantil de l’empresa i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix el present avís legal.