Els avantatges clau del nostre sensor òptic per a l’estalvi en l’abocament de producte


A Matelco creiem que el mesurament de la terbolesa és essencial per garantir un nivell òptim de qualitat. És un element de control essencial en processos industrials relacionats amb l’ anàlisi d’aigües, el tractament d’aigües residuals o la detecció de pèrdua de producte en la indústria làctia.

El nostre sensor òptic VO-m d’Satron és una solució tecnològica adequada per al mesurament de diferents líquids. A més de la terbolesa, permet mesurar els colors i el contingut del sòlid suspès en fluids.

El sensor òptic de terbolesa VO-m d’Satron permet detectar puntes d’abocament de producte. Per exemple llets o cremes a l’entrada de la depuradora d’aigües residuals industrials (EDARI). En aquesta localització, una ràpida resposta, en el cas de l’abocament del producte, pot estalviar costos significatius a la teva empresa en qüestió de segons.

Com funcionen els nostres sensors òptics VO-m?

En el cas concret de l’abocament de llet, s’associa la mesura del nostre sensor òptic a la demanda química d’oxigen, DQO. Aquesta està relacionada a la terbolesa de la mostra. El sensor òptic mesura també la temperatura. De manera que un abocament accidental de la llet en estat fred implica una baixada sobtada de la mateixa.

En la següent gràfica nostre sensor òptic s’ha calibrat amb mostres de 6 clients. Les mostres van de 0 a 20.000 ppm (de 4 a 20mA) de DQO i s’ha instal·lat en línia a l’entrada de la EDARI . Quan el nostre sensor de Satron detecta un valor igual o superior als 6.000 ppm s’activa una alarma. Aquest senyal permet aplicar accions correctives.

Aquesta gràfica reflecteix el comportament que ha registrat el nostre sensor òptic VO-m d’Satron durant un sol dia.

 

 

En l’anterior gràfica s’observa clarament el pic on hi ha un augment de la DQO. També mostra la disminució de la temperatura del procés. Aquest mesurament determina les puntes d’abocament de producte lacti, sense necessitat d’instal·lar cap mesurador de temperatura. Això és perquè el nostre sensor ja compta amb ell en la seva instal·lació estàndard i es pot monitoritzar amb una segona sortida analògica.

Els avantatges clau del nostre sensor òptic

A més de suposar un avantatge clau per al estalvi en la pèrdua de producte , amb aquesta solució tecnològica teva empresa podrà tenir la total seguretat de comptar amb un abocament d’acord amb les normatives mediambientals locals. S’evita així un increment de costos de depuració que pot ocasionar l’incompliment legal.

Les característiques tècniques principals del nostre sensor òptic per a la determinació de terbolesa en sòlids en suspensió i / o colors en líquids:

1 # Utilitza el principi de funcionament per retrodifusió o de mesurament de llum dispersa.
2 # La configuració i el calibratge es poden realitzar a través de la mateixa interfície del sensor. Es pot connectar per mitjà d’un PC o utilitzant el Protocol HART .
3 # Per a l’alimentació del sensor és necessària una tensió de treball de 24Vcc i 3 fils.
4 # El senyal de sortida és de 4-20 mA (3 fils) amb protocol de senyal HART.
5 # La pressió màxima que registra és de 20 bar (testejat fins a 30 bar).
6 # El rang de mesura és de 0-1.000-5.000 FTU.
7 # Té el Certificat higiènic EHDEG i A3.
8 #Permet el calibratge simple per usuari (de 2 fins a 16 punts) i pots guardar fins a 4 calibratges diferents en un mateix equip.
9 # Posseeix Datalogger amb rellotge integrat (1 mesura / min = 2 mesos).

A continuació, podràs visualitzar en aquest vídeo un exemple gràfic de connexió del nostre sensor òptic VO-m d’Satron :

Per saber més sobre el nostre sensor òpticVO-m d’Satron pots consultar als nostres experts en la secció de contacte perquè puguem proposar-la solució més adequada.