Prevenció de la legionel·losi en instal·lacions industrials a partir de l’anàlisi d’aigües


 1. la legionel·la
 2. Majors focus d’infecció de legionel·la
 3. La importància de les mesures preventives contra la legionel·la

 

la legionel·la

És un bacteri present en aigües superficials com els rius, llacs i estanys. Des d’aquests reservoris naturals el bacteri passa a colonitzar els sistemes d’abastament de les ciutats. Aquest traspàs es produeix a través de la xarxa de distribució d’aigua que s’incorpora als sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta). També es pot produïr en altres que requereixin aigua per al seu funcionament i puguin generar aerosols.

Sol tractar-se d’instal·lacions que afavoreixen l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que nodreixen a aquests bacteris, com els llots, matèria orgànica, material de corrosió i amebes. Sovint aquests el·lements acaben formant una biocapa.

A determinades temperatures, aquesta biocapa afavoreix la multiplicació de la legionel·la convertint-la en un focus d’infecció per a l’home. Sobretot si arriba a un mecanisme productor d’aerosols, on els bacteris poden dispersar-se i que les persones acabin emmalaltint en inhalar amb l’aerosol contaminat.

 

Majors focus d’infecció de legionel·la

Les instal·lacions identificades com a font d’infecció de forma més habitual són:

 • Sistemes d’aigua calenta sanitària: xarxa i dipòsits, acumuladors, calderes, escalfadors,
 • Sistemes d’aigua freda sanitària: xarxa i dipòsits, acumuladors, tancs, aljubs, cisternes, pous …
 • Torres de refrigeració
 • condensadors evaporatius
 • Conductes d’aire condicionat
 • Equips de teràpia respiratòria com respiradors i nebulitzadors
 • humidificadors
 • Piscines climatitzades, amb o sense moviment
 • instal·lacions termals
 • fonts decoratives
 • Sistemes de reg
 • equips contra incendis
 • Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure
 • Altres aparells que acumulin aigua i puguin aerosolizarla

 

La importància de la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions industrials

Les mesures per prevenir la legionel·la es centren en evitar les condicions que afavoreixen la seva colonització, multiplicació i dispersió, com la temperatura, l’estancament de l’aigua i l’acumulació de substrats.

L’abril del 2017, el CTN 100 d’AENOR va actualitzar la norma UNE 100030 sobre els criteris a tenir en compte per a la prevenció i control dels bacteris legionel·la en determinades instal·lacions i equips. Sobretot quan els equips estan situats en edificacions. Es fa per evitar el risc d’infecció per legionel·losi; una malaltia que pot arribar a ser mortal.

Aquests criteris estan enfocats al bon manteniment dels elements de cada instal·lació, eliminant i reduint les zones brutes que puguin servir d’aliment als bacteris mitjançant el tractament de l’aigua. Una de les tasques diàries segons la instal·lació és controlar els nivells de clor residual lliure, pH, terbolesa, conductivitat, i biocida en un nombre representatiu de punts de la instal·lació.

En aquest sentit i per tal d’oferir protecció antimicrobiana, Matelco compta amb analitzadors de clor portàtil i en continu, que mesuren el clor lliure, el clor combinat i el clor total, així com analitzadors de terbolesa, conductivitat … .garantizando el nivell exigit per la normativa.

Perquè la salut és el primer.