Com funciona el nostre equip de flotació CAF en el tractament d’aigües residuals


  1. La flotació per aire de cavitació CAF de fàcil instal·lació i manteniment
  2. Com funciona el nostre flotador CAF?
  3. Principals components del flotador CAF
  4. Principals aplicacions del nostre flotador CAF
  5. Resultats obtinguts amb el nostre sistema de flotació CAF
  6. Els avantatges clau del nostre sistema de flotació CAF

 

1. La flotació per aire de cavitació CAF de fàcil instal·lació i manteniment

El nostre equip de flotació CAF -amb sistema d’aireació patentat per Hydrocal ® – elimina els sòlids en suspensió, greixos i col·loides de l’aigua en tractament . El seu disseny compacte i funcional fa que els nostres flotadors CAF siguin fàcils d’instal·lar, operar i de mantenir amb un baix cost operatiu.

A diferència del funcionament del nostre flotador per aire dissolt DAF , el nostre sistema de flotació per aire de cavitació es basa en la injecció de microbombolles directament al cabal d’aigua residual, sense prèvia aportació d’aire.

És un equip de flotació que no requereix compressors d’aire, ni bombes, ni tancs de pressió per a l’adequat tractament d’aigües residuals.

El seu disseny rectangular i compacte facilita la seva instal·lació en espais reduïts. El flotador CAF està compost per les següents quatre seccions:

1 # Secció de d’aireació mitjançant un difusor per cavitació.
2 # Secció de flotació (clarificació).
3 # Canal de descàrrega de sòlids per cargol vis sens fi.
4 # Canal de descàrrega d’aigua clarificada mitjançant sobreeixidor ajustable.

Les 4 seccions de l’equip de flotació CAF

 

 

2. Com funciona el nostre flotador CAF?

1 # Secció de d’aireació

A la primera secció d’aireació , l’airejador aspira aire del medi ambient, que baixa a través de l’eix central de l’airejador, introduint-se en forma de microbombolles directament en el cabal d’aigua residual. En la seva ascensió, les microbombolles s’adhereixen als sòlids en suspensió arrossegant cap a la superfície on es mantenen en estat de flotació .

En aquest punt, les pales escombren els sòlids flotants, greixos, olis, suspensions i col·loides , accionades per un joc de cadenes, i els condueixen fins al canal de descàrrega . Un cop allà, el cargol vis sens fi recull i transporta els sòlids a un contenidor de llots.

L’aigua de la secció de flotació es recicla contínuament a la cambra d’aireació gràcies a les canonades de recirculació, i d’aquesta manera, s’impedeix la formació de sediments. També, la circulació contínua d’aigua a la cambra d’aireació queda totalment garantida, encara que s’interrompi l’alimentació de l’equip.

L’aigua clarificada flueix cap a un sobreeixidor ajustable que permet controlar el nivell del tanc principal i finalment, es dirigeix directament des del sobreeixidor amb la baixada.

 

3. Principals components del flotador CAF

1 # El mecanisme d’escombrat de flotats

A la part superior de l’equip hi ha un mecanisme d’escombrat de flotats , estès al llarg de la superfície total i accionat elèctricament. El seu arrossegament per cadena de poliacetal és de baixa fricció i gran robustesa, amb pales de neoprè i suports en acer inoxidable AISI 304/316 i protecció IP55. La velocitat d’aquest mecanisme és variable si hi ha un variador de freqüència.

 

2 # Cargol transportador de fangs flotats

Les pales recullen el fang flotat i l’arrosseguen fins a un cargol vis sens fi que el transporta fins a fora de l’equip. El cargol està fabricat en acer inoxidable i és un sistema que opera de forma totalment automatitzada.

El cargol transportador de fangs pot ser fabricat amb fons pla o cònic.

3 # L’airejador

L’ airejador és el component més important de qualsevol equip CAF ja que s’encarrega de produir les microbombolles que faran surar els sòlids i els greixos que s’eliminessin per flotació.

El correcte funcionament d’aquest element ens permetrà aconseguir alts rendiments en el tractament de les aigües.

En els nostres equips instal·lem l’airejador de l’empresa americana Hydrocal ® de fabricació robusta i de gran qualitat. Ho hem pogut comprovar en tots aquells equips de flotació CAF que hem implementat des de fa més de 20 anys, proporcionat als nostres clients un tractament d’aigües residuals adequat i eficient .

 

4. Principals aplicacions del nostre flotador CAF

A continuació, hem recopilat les principals aplicacions del nostre sistema de flotació per aire de cavitació CAF i els sectors amb més demanda d’aquests equips.

La tecnologia CAF s’aplica com tractament primari en els següents sectors:

– Plantes de procés alimentari
– Escorxadors
– Indústries càrnies i conserves.
– Plantes de producció de lípids
– Indústries làcties
– Processament de cítrics
– Indústries cosmètiques
– Depuradores municipals
– Indústries papereres
– Adobats
– Instal·lacions petrolíferes
– Plantes de procés químic

També, s’aplica com decantador secundari en els processos biològics:

– Per l’espessiment de fangs fisicoquímics i / o biològics

 

5. Resultats obtinguts amb el nostre sistema de flotació CAF

“Els nostres equips de flotació proporcionen una clarificació de l’aigua d’alta eficiència”

– El sistema CAF és molt eficient en la separació de sòlids en suspensió i col·loïdals, així com en l’eliminació d’olis i greixos.

– En termes generals, utilitzant la dosificació de reactius adequada, l’eficiència en la Separació de Sòlids en Suspensió (SS o MES), Olis i Greixos (A i G) supera més del 90% en general; i depenent de l’aplicació es pot arribar a un 99%.

– La reducció del valor de la Demanda Biològica d’Oxigen (DBO 5) depèn del contingut orgànic i de la seva biodegradabilitat en els sòlids separats, per a cada cas en particular, encara que s’aconsegueix, en general, un mitjana de reducció del 40-70% amb el flotador CAF.

– Els percentatges de reducció de la demanda química d’oxigen (DQO) són generalment una mica més alts que els anteriors, ja que no s’inclou la biodegradabilitat, sent per tant possible superar el 70% amb el sistema CAF , especialment quan la concentració de sòlids en suspensió és alta.

Percentatges típics de reducció obtinguts amb el sistema CAF:

MES – separació de sòlids en suspensió 90-95%
A i G – olis i greixos 95-99%
DQO – demanda química d’oxigen 45-55%
DBO – demanda biològica d’oxigen 40-45%

 

 

6. Els avantatges clau del nostre sistema de flotació CAF

– És fàcil d’instal·lar, d’operar i de ràpid arrencada
– El seu disseny rectangular compacte en AISI 304 o AIS 316
– Fàcil accés a totes les parts mòbils
– Baix consum d’energia 1-2 CV
– Gran capacitat de 3 a 200 metres 3 / h
– No necessita instal·lació de canonades soterrades
– El seu disseny rectangular compacte que facilita una instal·lació flexible
– Mínim temps de manteniment; no és necessària la neteja de filtres o toveres.
– No es necessiten compressors d’aire, ni bombes, ni tancs de pressió
– Són equips de flotació fets a mida.

“Els nostres equips de flotació CAF són compactes, fàcils d’instal·lar, operar i de mantenir a un baix cost operatiu.”

Contacta amb els nostres experts per conèixer més sobre el nostre flotador CAF o per oferir-te un servei d’assessorament tècnic més adequat a les teves necessitats concretes.