Reducció dels costos de combustible a forns de procés i assecadors


Renovació d’aire calent.

Molts processos de fabricació han d’usar assecadors d’aire calent per evaporar els dissolvents de revestiments, laminats i acabats.

El desplaçament i escalfament de grans quantitats d’aire, impliquen uns costos elevats.
La majoria pensen que la primera opció per controlar els costos és reduir l’aire de renovació. Fins al punt on s’asseguri un assecat complet, a la velocitat de producció desitjada. No obstant, aquesta reducció d’aire podria provocar un incendi o una explosió a causa d’una acumulació perillosa de vapors inflamables produïda per una renovació d’aire insuficient.

 

Com el cost de combustible augmenta, també ho fan les preocupacions sobre la seguretat i l’optimització de l’energia.

 

Control de Vapors inflamables amb analitzador de gasos

La tecnologia de seguretat dels forns i assecadors per a processos en els quals s’alliberen i s’evaporen, amb relativa rapidesa, dissolvents i altres substàncies inflamables, es regeix a tot Europa per la norma UNE-EN 1539: 2015: Assecadors i forns en els quals es desprenen substàncies inflamables. Requisits de seguretat que té com a equivalent la norma NFPA 86 en EE. UU.

La secció 11.6.8.1 de la norma americana indica: “… la taxa de seguretat de renovació d’aire ha de ser dissenyada, i mantinguda durant l’operació, per evitar la concentració de vapor al forn, sense superar el 25% de LFL (Límits d’inflamabilitat) sempre que no hi hagi vigilància activa de l’FLF.

Així mateix, NFPA 86 permet una reducció substancial de la taxa de renovació d’aire en casos on “hi ha un indicador constant de concentració de vapors del dissolvent i el controlador està previst ….”

Quan aquests equips estan instal·lats per analitzar contínuament els gasos de sortida de la zona d’assecat, la concentració dels vapors en aquesta zona pot ser més alta, sempre que no s’excedeixi el 50% LEL. A més d’un increment en la seguretat, permet reducció de costos, en precisar escalfar un menor volum d’aire de renovació.

La vigilància activa de la seguretat, pot realitzar-se mitjançant una anàlisi tèrmic de flama (FTA) a la cambra del forn, on es supervisa la concentració límit actual. En conseqüència, els bufadors d’aire net i gasos de sortida, així com l’escalfament del forn, es poden regular automàticament, augmentant la seguretat del procés.

 

Analitzador de gasos PREVEX per mesurar els vapors del dissolvent i altres substàncies inflamables.

Algunes característiques de l’analitzador PREVEX:

  • Mesura fiable i precisa de la inflamabilitat (explosivitat; % LEL ) de la mostra de gas, el que permet el seu ús en aplicacions de seguretat en procés
  • Mesura directa d’inflamabilitat sense necessitat d’aplicar factors de correlació a altres gasos
  • Mesura in situ , en conducte sense necessitat de transport de mostra. S’eviten punts freds i es guanya en temps de resposta.
  • Sensor de molt ràpida resposta : <1s.
  • Gràcies a la seva calibració universal és molt poc sensible a variacions de la composició de la matriu de gasos a analitzar al contrari que altres tecnologies com sensors catalítics, FID, etc.

Això permet l’estalvi en diferents punts:

  • Un ajust en la renovació d’aire sense que afecti als nivells de producció o afecti els requisits de seguretat.
  • Un augment de la velocitat de producció sense augmentar, costos d’aire o combustible existents
  • Recirculació de part dels gasos calents de sortida de nou a la zona d’assecat
  • Reducció dels índexs del forn per disminuir el combustible requerit per a un treball eficient de l’incinerador tèrmic.
  • Reducció dels gasos de sortida del forn per disminuir el combustible requerit per un procés eficient

Els beneficis poden anar des d’una simple reducció la renovació d’aire i / o amb un increment de la producció. Això repercuteix en un estalvi important de combustible.

Alguns avantatges d’utilitzar analitzadors poden passar desapercebudes. Un analitzador que redueix la renovació d’aire a la zona d’assecat, pot també reduir el cost de les emissions.

També en alguns casos es podria utilitzar un oxidador tèrmic de menor capacitat, o afegir línies de producció addicionals al incinerador existent. En moltes ocasions, el cost de l’analitzador PREVEX s’amortitza ràpidament.