Analitzador in situ IQ² Vulcan (TDLS)


L’analitzador LaserGas IQ², de la signatura noruega NEO Monitors, és el primer analitzador làser TDLAS multiparamètric del mercat . És capaç d’analitzar fins a 4 gasos (CO, O2, CH4 i H2O) i la temperatura amb un mateix equip.

D’aquesta manera podríem controlar mitjançant un mateix equip la combustió (O2 i CO) i simultàniament disposar d’alarma per fallada de cremadors (augment de CH4) i / o trencament de tubs en calderes (augment d’H2O)

L’instrument està basat en l’absorció de la radiació infraroja per les molècules de gas (TDLAS). Se selecciona una línia d’absorció en la banda de l’IR en la qual només el gas a mesurar tingui absorció, eliminant d’aquesta manera possibles interferències degudes a altres compostos presents a la mostra.

La seva nova configuració amb emissor i receptor integrats en la mateixa carcassa facilita el muntatge de l’equip. Està disponible a més de configuració amb sonda d’inserció (Vulcan), en versió per a mesura a través de conducte (X-stack) i de “camí obert” (Open Path)

Rangs de mesura miním / màxim:

CO: 0-100 ppm fins a 10,000 ppm * m amb limiti detec./precisión = 3 ppm
O2: 0-2% fins a 25% amb límit detecció / precisió = 0,05% vol
CH4: 0-1% fins a 5% amb límit detecció / precisió = 0,01% vol

 • Longitud del camí òptic: 1 m
 • Màxima Temperatura del gas: 850ºC
 • Alta sensibilitat i precisió
 • No interferència amb altres gasos continguts a la mostra
 • temps de resposta ràpid

Aplicacions:

 • Anàlisi de combustió.
 • Calderes
 • Forns de procés
 • Precipitadors electrostàtics
 • Recuperació de gasos residuals VCM (clorur de vinil monòmer)
 • Reformador de gas

Si necessita resoldre qualsevol dubte o consulta que pugui tenir sobre l’analitzador de gasos, només ha d’enviar un correu electrònic des de la secció contacte i un dels nostres experts contactarà amb vostè el més aviat possible.

Jornada sobre anàlisi de gasos i riscos derivats de fuites amb l’empresa ADOS; el nostre nou partner


ADOS: noves solucions d’anàlisi, control de gasos i riscos derivats de les fuites.

Aquesta setmana hem tingut el plaer de compartir amb el nostre nou partner, l’empresa alemanya ADOS (https://www.ados.de) una jornada molt interessant. Va estar centrada en l’anàlisi de gasos i dels riscos derivats de fuites de gasos potencialment perillosos en ambient. La importància d’un bon control ens permetrà, amb suficient antelació, detectar aquests gasos i evitar riscos innecessaris. Estem encantats de poder incorporar els seus productes al nostre catàleg. Per que aporten noves solucions que minimitzen els riscos derivats de l’emissió de gasos, i ajuden a protegir les persones i millorar el medi ambient.

Per a més informació contactar amb MATELCO, S.A tel. 93.66.55.553 , o per correu des de la secció contacte.

Reducció dels costos de combustible a forns de procés i assecadors


Renovació d’aire calent.

Molts processos de fabricació han d’usar assecadors d’aire calent per evaporar els dissolvents de revestiments, laminats i acabats.

El desplaçament i escalfament de grans quantitats d’aire, impliquen uns costos elevats.
La majoria pensen que la primera opció per controlar els costos és reduir l’aire de renovació. Fins al punt on s’asseguri un assecat complet, a la velocitat de producció desitjada. No obstant, aquesta reducció d’aire podria provocar un incendi o una explosió a causa d’una acumulació perillosa de vapors inflamables produïda per una renovació d’aire insuficient.

 

Com el cost de combustible augmenta, també ho fan les preocupacions sobre la seguretat i l’optimització de l’energia.

 

Control de Vapors inflamables amb analitzador de gasos

La tecnologia de seguretat dels forns i assecadors per a processos en els quals s’alliberen i s’evaporen, amb relativa rapidesa, dissolvents i altres substàncies inflamables, es regeix a tot Europa per la norma UNE-EN 1539: 2015: Assecadors i forns en els quals es desprenen substàncies inflamables. Requisits de seguretat que té com a equivalent la norma NFPA 86 en EE. UU.

La secció 11.6.8.1 de la norma americana indica: “… la taxa de seguretat de renovació d’aire ha de ser dissenyada, i mantinguda durant l’operació, per evitar la concentració de vapor al forn, sense superar el 25% de LFL (Límits d’inflamabilitat) sempre que no hi hagi vigilància activa de l’FLF.

Així mateix, NFPA 86 permet una reducció substancial de la taxa de renovació d’aire en casos on “hi ha un indicador constant de concentració de vapors del dissolvent i el controlador està previst ….”

Quan aquests equips estan instal·lats per analitzar contínuament els gasos de sortida de la zona d’assecat, la concentració dels vapors en aquesta zona pot ser més alta, sempre que no s’excedeixi el 50% LEL. A més d’un increment en la seguretat, permet reducció de costos, en precisar escalfar un menor volum d’aire de renovació.

La vigilància activa de la seguretat, pot realitzar-se mitjançant una anàlisi tèrmic de flama (FTA) a la cambra del forn, on es supervisa la concentració límit actual. En conseqüència, els bufadors d’aire net i gasos de sortida, així com l’escalfament del forn, es poden regular automàticament, augmentant la seguretat del procés.

 

Analitzador de gasos PREVEX per mesurar els vapors del dissolvent i altres substàncies inflamables.

Algunes característiques de l’analitzador PREVEX:

 • Mesura fiable i precisa de la inflamabilitat (explosivitat; % LEL ) de la mostra de gas, el que permet el seu ús en aplicacions de seguretat en procés
 • Mesura directa d’inflamabilitat sense necessitat d’aplicar factors de correlació a altres gasos
 • Mesura in situ , en conducte sense necessitat de transport de mostra. S’eviten punts freds i es guanya en temps de resposta.
 • Sensor de molt ràpida resposta : <1s.
 • Gràcies a la seva calibració universal és molt poc sensible a variacions de la composició de la matriu de gasos a analitzar al contrari que altres tecnologies com sensors catalítics, FID, etc.

Això permet l’estalvi en diferents punts:

 • Un ajust en la renovació d’aire sense que afecti als nivells de producció o afecti els requisits de seguretat.
 • Un augment de la velocitat de producció sense augmentar, costos d’aire o combustible existents
 • Recirculació de part dels gasos calents de sortida de nou a la zona d’assecat
 • Reducció dels índexs del forn per disminuir el combustible requerit per a un treball eficient de l’incinerador tèrmic.
 • Reducció dels gasos de sortida del forn per disminuir el combustible requerit per un procés eficient

Els beneficis poden anar des d’una simple reducció la renovació d’aire i / o amb un increment de la producció. Això repercuteix en un estalvi important de combustible.

Alguns avantatges d’utilitzar analitzadors poden passar desapercebudes. Un analitzador que redueix la renovació d’aire a la zona d’assecat, pot també reduir el cost de les emissions.

També en alguns casos es podria utilitzar un oxidador tèrmic de menor capacitat, o afegir línies de producció addicionals al incinerador existent. En moltes ocasions, el cost de l’analitzador PREVEX s’amortitza ràpidament.