Per la qualitat ISO 9001:2015


Gestión de la calidad según la ISO 9001:2015

Ja fa més de 20 anys que a Matelco implementem el sistema de gestió de la qualitat ISO 9001.

Era l’any 1997, i l’objectiu era aconseguir augmentar la satisfacció dels nostres clients. En conseqüència ens vàrem proposar demostrar de manera inequívoca la nostra capacitat per subministrar productes i serveis d’acord amb les seves expectatives.

Ha passat el temps. S’han succeït canvis, avenços, han aparegut noves necessitats dels nostres clients, i a Matelco seguim treballant amb l’objectiu principal de mantenir la certificació ISO 9001: 2015. Per això seguim analitzant, revisant i millorant els nostres processos. Per trobar noves maneres de seguir sent eficients i oferir un millor i òptim servei als nostres clients.

En aquest sentit, a Matelco hem treballat set principis de gestió de qualitat que són els següents:

 1. Enfocament al client: per comprendre les seves necessitats i expectatives. Però també dedicant recursos per conèixer millor com satisfer-les.

 

 1. Lideratge: creant les condicions perquè les persones s’involucrin, orientades pels mateixos objectius.

 

 1. Compromís de les persones que treballen en Matelco: compromeses a tots els nivells. És essencial per millorar la seva capacitat per crear i proporcionar valor a l’organització.

 

 1. Enfocament a processos: agilització del funcionament de MATELCO. Per que optimitzant els nostres processos obtenim millors resultats.

 

 1. Millora contínua a tots els nivells de l’organització. Establint noves metes i objectius que comportin una millora significativa de forma constant.

 

 1. Presa de decisions basada en l’anàlisi i avaluació de dades. Per tal d’aconseguir les millors conclusions i accions a seguir.

 

 1. Gestió de les relacions amb els nostres clients i proveïdors. Perquè ens importa enormement la seva opinió. Volem escoltar totes i cadascuna de les seves peticions, sol·licituds i suggeriments de millora.

 

Així és com en Matelco seguim compromesos amb la qualitat, implementant la nova certificació ISO 9001: 2015. Implicant tots i cadascun dels nostres empleats, en les estratègies, accions i visions de MATELCO. Posant en pràctica millores contínues en totes les nostres àrees. Aquest és el nostre comès, per a la satisfacció dels nostres clients.

Prevenció de la legionel·losi en instal·lacions industrials a partir de l’anàlisi d’aigües


 1. la legionel·la
 2. Majors focus d’infecció de legionel·la
 3. La importància de les mesures preventives contra la legionel·la

 

la legionel·la

És un bacteri present en aigües superficials com els rius, llacs i estanys. Des d’aquests reservoris naturals el bacteri passa a colonitzar els sistemes d’abastament de les ciutats. Aquest traspàs es produeix a través de la xarxa de distribució d’aigua que s’incorpora als sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta). També es pot produïr en altres que requereixin aigua per al seu funcionament i puguin generar aerosols.

Sol tractar-se d’instal·lacions que afavoreixen l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que nodreixen a aquests bacteris, com els llots, matèria orgànica, material de corrosió i amebes. Sovint aquests el·lements acaben formant una biocapa.

A determinades temperatures, aquesta biocapa afavoreix la multiplicació de la legionel·la convertint-la en un focus d’infecció per a l’home. Sobretot si arriba a un mecanisme productor d’aerosols, on els bacteris poden dispersar-se i que les persones acabin emmalaltint en inhalar amb l’aerosol contaminat.

 

Majors focus d’infecció de legionel·la

Les instal·lacions identificades com a font d’infecció de forma més habitual són:

 • Sistemes d’aigua calenta sanitària: xarxa i dipòsits, acumuladors, calderes, escalfadors,
 • Sistemes d’aigua freda sanitària: xarxa i dipòsits, acumuladors, tancs, aljubs, cisternes, pous …
 • Torres de refrigeració
 • condensadors evaporatius
 • Conductes d’aire condicionat
 • Equips de teràpia respiratòria com respiradors i nebulitzadors
 • humidificadors
 • Piscines climatitzades, amb o sense moviment
 • instal·lacions termals
 • fonts decoratives
 • Sistemes de reg
 • equips contra incendis
 • Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure
 • Altres aparells que acumulin aigua i puguin aerosolizarla

 

La importància de la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions industrials

Les mesures per prevenir la legionel·la es centren en evitar les condicions que afavoreixen la seva colonització, multiplicació i dispersió, com la temperatura, l’estancament de l’aigua i l’acumulació de substrats.

L’abril del 2017, el CTN 100 d’AENOR va actualitzar la norma UNE 100030 sobre els criteris a tenir en compte per a la prevenció i control dels bacteris legionel·la en determinades instal·lacions i equips. Sobretot quan els equips estan situats en edificacions. Es fa per evitar el risc d’infecció per legionel·losi; una malaltia que pot arribar a ser mortal.

Aquests criteris estan enfocats al bon manteniment dels elements de cada instal·lació, eliminant i reduint les zones brutes que puguin servir d’aliment als bacteris mitjançant el tractament de l’aigua. Una de les tasques diàries segons la instal·lació és controlar els nivells de clor residual lliure, pH, terbolesa, conductivitat, i biocida en un nombre representatiu de punts de la instal·lació.

En aquest sentit i per tal d’oferir protecció antimicrobiana, Matelco compta amb analitzadors de clor portàtil i en continu, que mesuren el clor lliure, el clor combinat i el clor total, així com analitzadors de terbolesa, conductivitat … .garantizando el nivell exigit per la normativa.

Perquè la salut és el primer.

Cabalímetres per les depuradores municipals


caudalímetros para depuradoras

 

Amb l’objecte de preservar el medi natural, en les ciutats i pobles, on hi ha aglomeracions, s’han implantat sistemes de sanejament formats per xarxes d’aigües residuals i pluvials. Aquests sistemes recullen i envien els efluents que cal tractar cap a les depuradores (EDAR). Per això, és essencial comptar amb cabalímetres. Aquests permeten quantificar el volum d’aigües residuals i pluvials a l’entrada i sortida de les EDARs

Els nostres serveis d’assistència tècnica més contractats

Els cabalímetres tenen una gran rellevància. Hi normatives com l’Ordre ARM / 1312/2009 del 20 de Maig que obliga a instal·lar i mantenir sistemes de mesurament. Aquests garanteixen informació sobre els cabals d’aigua utilitzats i abocaments al domini públic hidràulic.

En la gestió de les depuradores (EDARs), és important conèixer paràmetres que indiquin el correcte funcionament de la planta. Com el cabal d’entrada i sortida o el control del procés de tractament d’aigües residuals mitjançant la instrumentació adequada. Això permetrà coordinar actuacions posteriors.

A més, els mesuraments aportats per un cabalímetre són útils per al control de consums. Això facilita a l’empresa explotadora ajustar tot el procés.

Quin cabalímetre et recomanem?

Per al mesurament del cabal en EDAR, un dels nostres mètodes més utilitzats per la seva precisió i fiabilitat és un cabalímetre ultrasònic per temps de trànsit.

Normalment les xarxes d’entrada i sortida estan constituïdes per conductes de secció circular, oval o composta. El dibuix és un exemple de conducte oval on s’han instal·lat 3 cordes (6 sondes). En la instal·lació, és millor segellar les sondes i els cables dins de les parets de la canonada. Així els residus com els plàstics, arrossegats amb els efluents, no s’adhereixen.

El rendiment del cabalímetre depèn de la quantitat de cordes instal·lades al punt de mesurament. Fins vuit cordes són possibles. També és molt important disposar de trams rectes suficients i una lectura de la secció precisa. Si es donen aquestes condicions, la incertesa del mesurament pot ser inferior al 5% per a aquest tipus d’aplicació.

Avantatges del cabalímetre

1 # Podem utilitzar sondes amb diferents freqüències depenent de la secció. Les sondes de baixa freqüència estan pensades per a amples més grans i les d’alta freqüència per al fons.

2 # Si la geometria del conducte no és uniforme es pot definir la seva secció utilitzant una matriu de 20 punts.

3 # L’cabalímetre té una excel·lent reproductibilitat.

4 # I es reduiran els costos dels municipis perquè s’abonarà pel cabal realment abocament i no pel cabal d’entrada a l’estació, que sempre és més gran.

 

A més, el servei tècnic de Matelco compta amb un equip d’enginyers i tècnics capacitats per a la formació del seu personal tècnic .

Fa poc vam explicar en una entrada anterior el cas concret d’una formació que duem a terme a les instal·lacions d’una planta d’energia. Aquesta activitat formativa va aconseguir que el seu personal optimitzés al màxim el funcionament dels analitzadors Swan.

Finalment i no menys important, un altre dels nostres serveis que comprèn la nostra assistència tècnica són les reparacions en camp . Els nostres tècnics estan a la teva disposició permanent. Ja sigui per efectuar diagnòstics, resoldre avaries o per a qualsevol situació que requereixi de la nostra intervenció.

 

Contacta amb el nostre equip per saber més sobre el mesurament del cabal d’aigües residuals en xarxes de clavegueram i proposar-te el teu millor opció en cabalímetres.

Coneix el nostre servei tècnic personalitzat i altament experimentat


Amb el nostre servei tècnic el compromís amb el client és total i exclusiu. Oferim un servei personalitzat, altament experimentat i a la mida de les necessitats concretes de cada client.

 

Els nostres serveis d’assistència tècnica més contractats

 1. La posada en marxa dels equips de Matelco

Els nostres clients contracten la posada en marxa dels nostres equips per a assegurar una bona arrencada de la instal·lació. S’eviten així problemes i costos innecessaris.

A Matelco ens encarreguem de formar el seu personal tècnic. Els informem de la correcta instal·lació dels nostres equips i els posem en funcionament sense demores, ni sorpreses d’última hora.

La correcta instal·lació i posada en marxa dels equips són la principal garantia d’un funcionament fiable i correcte dels mateixos.

 

 1. Un manteniment preventiu de qualitat

L’adequat manteniment dels nostres equips és fonamental per assegurar el seu bon funcionament durant tota la seva vida útil.

El nostre compromís amb la qualitat es reflecteix en aquest servei. Oferim la possibilitat d’externalitzar aquelles tasques que no puguis realitzar internament, ja sigui per la seva complexitat tècnica o perquè s’han de dur a terme en intervals llargs de temps.

Per contractar aquest servei és bàsic que contactis primer amb el nostre equip d’experts. El nostre servei tècnic t’assessorarà personalment sobre les accions que són necessàries per dur a terme el correcte manteniment dels equips.

 

El servei de manteniment preventiu anual per als analitzadors Swan

El nostre personal tècnic realitza els manteniments preventius en nombroses plantes del sector energètic en els racks de analitzadors Swan. Ens desplacem fins a les seves instal·lacions on canviem les parts necessàries i calibrem els equips deixant-los en les condicions òptimes per al seu correcte funcionament.

Els racks de analitzadors per a aigües en les plantes d’energia per al control dels paràmetres de qualitat del cicle aigua-vapor són un factor clau. Perquè són els ulls que ens permeten assegurar una qualitat òptima del vapor utilitzat per a la producció d’energia.

Un correcte manteniment dels mateixos és primordial per assegurar unes mesures correctes i fiables .

Això ens permet tenir controlats els problemes de corrosió, erosions o qualificacions, entre altres. Aquests problemes podrien provocar pèrdues de rendiment o avaries en elements tan importants com les turbines.

En aquest cas el servei de manteniment preventiu és per a nosaltres la garantia clau per potenciar la durabilitat i el rendiment òptim dels nostres analitzadors per a aigües pures .

 

Les 4 raons de pes per contractar el nostre servei tècnic

1 # Fiabilitat. El nostre servei es presta amb la màxima consistència i precisió.

2 # Capacitat de resposta i actitud. Ajudem al client a resoldre la necessitat, aportant sempre la solució apropiada.

3 # Qualitat i disponibilitat dels serveis que acompanyen a la venda d’equips. Ja siguin equips de anàlisi d’aigües, gasos i instrumentació, com els serveis de lliurament, reparacions, manteniment, manteniment i gestió.

4 # Flexibilitat. Perquè assumim els canvis com noves oportunitats d’adaptació a les necessitats emergents del mercat.

 

A més, el servei tècnic de Matelco compta amb un equip d’enginyers i tècnics capacitats per a la formació del seu personal tècnic .

Fa poc vam explicar en una entrada anterior el cas concret d’una formació. Aquesta activitat es va desenvopar a les instal·lacions d’una planta d’energia per aconseguir que el seu personal optimitzés al màxim el funcionament dels analitzadors Swan.

Finalment i no menys important, un altre dels nostres serveis que comprèn la nostra assistència tècnica són les reparacions en camp. Els nostres tècnics estan a la teva disposició permanent per efectuar diagnòstics, resoldre avaries o per a qualsevol situació que requereixi de la nostra intervenció.

Consulta’ns qualsevol dubte sobre el funcionament dels nostres equips o serveis. El nostre equip d’experts en anàlisi d’aigües , analítica de gasos , instrumentació industrial i tractament d’aigües t’assessorarà tècnicament per trobar la solució més adequada.

Els enginyers de Matelco ensenyen com optimitzar el rendiment dels seus analitzadors per a aigües pures


Analitzadors de la marca SWAN en una planta d’energia

El nostre servei tècnic compta amb un equip d’enginyers i tècnics qualificats. Persones especialment capacitades per a la formació del seu personal tècnic.

En aquesta entrada us expliquem una formació que recentment vam realitzar. Anava dirigida al personal de manteniment i del laboratori d’una planta d’energia. A les seves instal·lacions, vam poder aclarir tots els seus dubtes en el maneig i manteniment dels analitzadors de la marca SWAN.

Els enginyers de Matelco van exposar tota la seva experiència en analitzadors per a aigües pures. Vàren centrar les seves explicacions en el cicle aigua-vapor de la planta d’energia.

“El propòsit principal d’aquesta formació era aconseguir que el personal optimitzés al màxim el funcionament dels analitzadors.”

En el següent gràfic podem veure el cicle aigua-vapor. El sistema responsable de traslladar la calor, des de la caldera o intercanviador, fins a la turbina de vapor. Passant per la seva condensació posterior per tornar a l’equip que afegeix calor i tancant finalment el cicle representat .

En les plantes d’energia és comú que sorgeixin problemes en el rendiment del circuit aigua-vapor. Aquest problemes guarden una estreta relació amb l’acumulació de dipòsits o incrustacions i la corrosió. Per aquest motiu, és crucial un correcte control químic de l’aigua de caldera, vigilant diversos paràmetres com l’oxigen, pH, sals (conductivitat) i metalls.

Més concretament, es va analitzar de forma exhaustiva el funcionament i l’operativa del analitzador d’oxigen, el de sodi i el de sílice.

Com funcionen els nostres analitzadors per a aigües pures?

1 # Analitzador d’oxigen: aquest indicador s’ha de mantenir a una concentració (ppb) molt baixa per evitar problemes de corrosió.

2 # Analitzador de sodi. Proporciona un mitjà molt ràpid, selectiu i extremadament sensible per detectar impureses. És el primer catió que passa en una línia de desmineralització.

3 # Analitzador de sílice (SiO2). És el paràmetre més important en mostres de vapor. Això és per que tendeix a dipositar-se sobre els àleps de les turbines poden desestabilitzar i danyar-les.

Durant la formació, l’equip de Matelco va explicar amb detall diversos aspectes clau als assistents. Aspectes com el principi de mesurament, el cicle de mesura i com realitzar la posada en marxa i el manteniment necessari de cada analitzador.

El personal de la planta d’energia va tenir l’oportunitat de fer preguntes i aclarir tots els seus dubtes respecte a aquests analitzadors. També van poder participar en pràctiques de camp que van tenir lloc al final de la jornada formativa.

Els beneficis clau de la nostra formació en analitzadors Swan

Després de la formació, hem observat un augment immediat de la confiança i la tranquil·litat del personal de la planta d’energia. Sobretot en el maneig dels equips subministrats. Això és una garantia per potenciar la durabilitat i el rendiment òptim dels nostres analitzadors.

En síntesi, la nostra formació proporciona una comprensió sòlida sobre com treballar millor amb els analitzadors Swan i sobre el manteniment rutinari. Garanteix que els mesuraments funcionin de forma eficaç i que es disposi de personal tècnic amb experiència en l’ús dels equips.

Si estàs buscant formació en automatització de processos industrials , contacta’ns. T’oferirem el servei d’assessorament tècnic més adequat a les teves necessitats concretes.