SIDEROMETALÚRGICA

 • Control de combustió (si hi ha forns); analitzadors Làser in situ: O2, CO, CO2, CH4 ...)
 • Control de HF en procés i emissions fugitives (fàbriques d'Alumini)
 • Control de la concentració de gasos en ambient a una distància de 10 a 500 m (NH3, HF, CO, CH4, CO2, H2S)
 • Control d'explosivitat en procés
 • Mesura de cabal de gasos relacionats amb l'energia (gas natural, metà, etc.)
 • Mesura de pressió absoluta, relativa o diferencial.
 • Mesura i dosificació de cabal de sòlids per efecte Doppler.
 • Mesura del cabal de líquids. Cabal d'aigua sense contacte (sondes externes)
 • Detecció de gasos portàtils i fixos. Electroquímics, Pellistor, IR i PID
 • Paràmetres orgànics i aplicacions especials, Metalls, Cianurs, N, P ...
 • Mesura del Clor lliure, combinat, i total (torres de refrigeració)
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments.
 • Control d'emissions atmosfèriques.