Reducción de despeses en la mesura de conductivitat àcida o catiònica


COSTOS D’OPERACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA RESINA TRADICIONAL VERSUS LA REGENERACIÓ AUTOMÀTICA DE RESINA EDI (Dispositiu d’Electro-desionització) DE L’ANALITZADOR AMI CACE.

L’anàlisi en línia de CACE (conductivitat després de l’intercanvi catiònic o també conductivitat àcida o catiònica) és el paràmetre més necessari per supervisar i controlar la qualitat de l’cicle aigua-vapor. Això val per qualsevol central tèrmica i el vapor de procés en plantes industrials.

Els punts típics de mesurament de conductivitat en els cicles d’aigua-vapor per IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam) inclouen: condensat, aigua d’alimentació, aigua de caldera, vapor i aigua de reposició.

La pràctica habitual ha estat la utilització d’intercanviadors catiònics a força de resina per a l’anàlisi de CACE. No obstant això, es consumeixen en funció de la mostra d’aigua, el pH de la mostra i el disseny de la columna de resina. Per tant, es requereix una manipulació humana freqüent i regular. Això va en contra de la filosofia de l’analítica en línia, que pretén operar de la manera més autònoma possible.

Depenent de la configuració i disposició de la planta, per exemple en una planta d’energia tipus cicle combinat (CTCC) amb 2 blocs configurats en 2-2-1 (2 turbines de gas alimentant 2 calderes tipus HRSG, que subministren a una turbina de vapor comuna) es necessiten al voltant d’un total de 24 analitzadors CACE, sense considerar un equip auxiliar.

Teoria i pràctica

En els Cicles combinats, amb tractament AVT (All Volatile Treatment) amb un pH al voltant de 9,7 i cabal de mostra de 8 litres per hora, la típica resina d’1 litre per analitzador es consumeix en unes 8 setmanes. No obstant això, aquest és un valor teòric. La pràctica mostra que per a la posada en marxa o el canvi de càrrega de les plantes, les impureses en el cicle ocasionen un consum de resina més ràpid. De manera que 4-6 setmanes semblen ser una taxa de consum més realista. Les centrals nuclears que funcionen amb un pH més alt tenen un major consum de resina. Així la necessitat de substitució o regeneració és encara més freqüent.

 

 

En l’exemple anterior es van aconseguir estalvis anuals de més de 37.000$. La renovació dels analitzadors existents per un analitzador CACE s’amortitza ràpidament.

 

 

 

 

 

SWAN AMI CACE

Conductivitat abans i després de l’intercanvi catiònic amb un mòdul EDI per a la regeneració automàtica i contínua de la resina.
Estalvia costos operatius i mesura amb més seguretat per obtenir dades fiables constantment.
Càlcul automàtic i visualització de la concentració de l’agent alcalinitzant i de l’pH (directiva VGB 450L).

Monitorització continuada de:

• Conductivitat específica
• Conductivitat àcida
• Valor del pH o agent alcalinitzant

No es requereixen columnes de resina costoses:
Sense Intercanvi de Resina.
No necessita manteniment.
Sense productes químics.

Share :
Related Posts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort