Control i optimització de la combustió en forns d'una refineria.
Control i optimització de la combustió en forns d'una refineria.

Control i optimització de la combustió en forns d’una refineria.

MATELCO HA INSTAL·LAT MÉS DE 6O ANALITZADORS DE GASOS A REFINERIES

Repte

És important optimitzar la combustió per reduir el consum de combustible i per a això, es requereix d’un control precís del comburent (oxigen (O 2 ) / aire).

Perquè la combustió sigui completa es necessita un petit excés d’O 2 , perquè amb defecte d’aire (O 2 ) queda combustible sense cremar i es malbarata. També s’obtenen incremats en els gasos de combustió (CO).

Si per contra, l’excés d’O 2 és excessiu, l’energia tèrmica dels gasos serà menor en afegir més aire ( “fred”) del necessari, el que disminuirà el rendiment, a més d’afavorir la formació de NOx.

Per tant, es tracta de mantenir el menor excés d’O 2 que garanteixi una combustió completa (no es formi CO) minimitzant les pèrdues energètiques i la formació de NOx; amb un estalvi potencial de combustible.

 

Solució

La solució proposada per Matelco són els analitzadors de gasos pertanyents a l’empresa noruega NEO fabricats amb tecnologia làser (TDLAS), i que compten amb els següents avantatges:

  • No cal cap condicionament de mostra = mesurament in situ
  • Mesuren al llarg de tota una secció del forn, sent la mesura molt més representativa que altres tecnologies que només mesuren en un punt. En forns amb dimensions considerables, la distribució de gasos en el seu interior no és homogènia; depenent d’on mesuri, es poden tenir concentracions dispars del gas a mesurar.
  • Toleren fins a 1.500 ºC ja que han de resistir les condicions d’alta temperatura de l’interior del forn.
  • Adequat per a aplicacions amb partícules elevades
  • Poden mesurar l’O 2 , el CO i també el CH 4 , com a paràmetre de seguretat durant l’arrencada de forns. Si en aquest moment algun cremador deixés de funcionar, es podria produir una acumulació de CH 4 que podria ocasionar una explosió.
  • Totalment configurat per a les necessitats del client, vénen calibrats de fàbrica
  • Temps de resposta inferior a 2 s.
  • Verificació de la mesura de l’analitzador sense desmuntar l’equip