Factors que impacten en la precisió dels cabalímetres màssics serra per dispersió tèrmica; el perfil de flux i el seu condicionament PART I


La selecció del punt on instal·lar el cabalímetre basat únicament en la facilitat d’instal·lació, és un error.

Consideracions sobre el perfil de flux

Aquesta nota revisa el perfil de flux, algunes consideracions sobre l’aplicació de l’usuari final. Explora l’ús dels condicionadors de flux per millorar la precisió d’un cabalímetre màssic tèrmic de la signatura americana Serra. És especialment útil en les zones on és impossible obtenir un perfil de flux òptim.

El perfil de velocitat s’utilitza per determinar el cabal d’un fluid que flueix dins d’una canonada. Si canvia el perfil òptim, la precisió d’un cabalímetre màssic tèrmic disminueix. Un dels factors que afecten al perfil del flux són els trams rectes anteriors. Si no hi ha els trams suficients, es pot utilitzar un condicionador de flux. Aquest permet obtenir un perfil de velocitat més uniforme millorant la precisió de la mesura.

 

Principis bàsics del perfil de flux – Perfil de velocitat

Els fluids, com el gas, flueixen a diferents velocitats dins d’una canonada. A mesura que el gas entra en una canonada circular, les molècules en contacte amb la superfície de la canonada s’aturen, creant una capa límit. El gas que flueix en les capes adjacents s’alenteix causa de la fricció, i la velocitat del gas a la secció mitjana augmenta per mantenir el cabal màssic a través de la canonada. La distribució de velocitat a través de la canonada és el perfil de velocitat. El perfil de flux es torna parabòlic una vegada que el flux està “completament desenvolupat”. En conèixer el perfil de velocitats, és possible determinar la velocitat en qualsevol punt dins del patró.

Perfil de velocidad

Entenent el perfil de velocitat, és possible determinar la velocitat en qualsevol punt.

 

La canonada i el tram recte aigües amunt del sensor de flux

Cada vegada que un perfil de flux es distorsiona, la precisió del mesurador disminueix. Els principals factors que afecten al perfil de flux són la canonada i el tram recte aigües amunt del sensor de flux, amb impacte menor en els trams rectes posteriors. En una aplicació ideal, el perfil de flux òptim es produeix quan tenim una canonada recta, llisa i suficients trams rectes que precedeixin l’cabalímetre màssic. En el món real, però, la majoria de les canonades no tenen prou trams rectes, i es produeixen alteracions en el cabal a causa de; els ràcords / acoblaments, expansors, reductors, vàlvules, T, capçals, racons, filtres, intercanviadors de calor, reguladors, brides i colzes …

Sovint, el tram recte que precedeix al mesurador, requereix majors distàncies per oferir el perfil de flux adequat. Per exemple, quan s’introdueix un colze en el mateix pla d’una línia, es requerirà que el tram recte de la canonada aigües amunt sigui de com a mínim 25 diàmetres. Es necessiten fins i tot més trams rectes en altre tipus d’instal·lacions. Sovint, és inviable obtenir un tram recte prou llarg com per assegurar un perfil de flux perfecte. En aquests casos, el condicionador de flux és una excel·lent opció a tenir en compte.

 

Codo 90 Perfil de velocidad

Colze de 90 graus en el perfil de velocitat.

 

Instal·lació del cabalímetre màssic tèrmic

La ubicació per a la instal·lació d’un cabalímetre és molt important i, sovint, es passa per alt. Selecciona un lloc d’instal·lació basat únicament en la facilitat d’instal·lació, en la majoria d’ocasions resulta ser un fracàs. L’usuari final ha de considerar primer, les possibles pertorbacions del flux de la ubicació escollida per a la instal·lació del cabalímetre abans de donar-la com a definitiva. Per aquesta raó, és molt important considerar la ubicació més efectiva. En qualsevol cas, una vegada que es selecciona la ubicació, s’han de tenir en compte les pertorbacions perquè el fabricant pugui determinar si es requereix un condicionador de flux i, en aquest cas, el mesurador de cabal es calibraría en fàbrica amb el condicionador corresponent .

Ejemplos caudalímetro másico (medidor)

Per a més informació contactar amb MATELCO, S.A tel. 93.66.55.553, o per correu des de la secció contacte.

Share :
Related Posts