Matelco i Adiquímica col·laboren en un projecte important d’una refineria.


https://www.adiquimica.cat/

Fa uns mesos que Matelco i Adiquímica van col·laborar en un projecte en una important refineria.

L’objectiu d’Adiquimica és optimitzar el funcionament de les calderes de vapor. Amb aquesta optimització, s’estalvien quantitats importants d’aigua, vapor i costos associats (com és el consum de gas).

En aquest projecte, Matelco ha tingut l’ocasió de posar la seva experiència. Sobretot pel que fa als analitzadors de qualitat d’aigua del cicle aigua-vapor a disposició del projecte. Els analitzadors de Swan Analytical Instruments estan dissenyats específicament per a aquest tipus daigua.

✅ Des de la implementació d‟aquesta solució per part d‟Adiquímica: els estalvis en aigua, vapor i gas han estat molt importants.

✅ Els analitzadors d‟aigua Swan Analytical: estan treballant com el primer dia, ajudant que els estalvis siguin possibles

Share :
Related Posts