QUÍMICA I FARMACÈUTICA

 • Control d'explosivitat en procés (oxidadores)
 • Mesura de TOC en aigües ultrapuras (farmacèutiques)
 • Paràmetres fisicoquímics (pH, conductivitat, redox, oxigen dissolt, terbolesa, sòlids)
 • Control de dosificació mitjançant mesuradors de cabal màssic i volumètric de líquids
 • Traces de Humitat en reactors d'olefines
 • Impureses en gasos purs
 • Mesura i control de cabal de gasos per pressió diferencial, ultrasons.
 • Mesura de pressió absoluta, relativa o diferencial.
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments.
 • Mesura i detecció de cabal de sòlids per efecte Doppler.
 • Mesura del cabal de líquids
 • Detecció de gasos fixos i portàtils: Electroquímics, Pellistor, IR i PID
 • Analitzadors de biogàs
 • Mesura de la duresa de l'aigua
 • Mesura del clor lliure, combinat, i total (torres de refrigeració)
 • Control de processos d'inertització