Factors que impacten en la precisió dels cabalímetres màssics serra per dispersió tèrmica; el perfil de flux i el seu condicionament PART III


Vam finalitzar aquesta sèrie d’articles sobre els cabalímetres màssics parlant sobre la influència dels condicionadors de flux.

Condicionadors de flux segons trams rectes

Les múltiples pertorbacions anteriors a l’equip tenen un efecte acumulatiu en el perfil del flux. Si no és possible tenir els suficients trams rectes s’aconsella utilitzar un condicionador de flux.

Els condicionadors de flux poden proporcionar un perfil de flux uniforme en la ubicació del sensor. Aquest perfil de flux és diferent del perfil de flux que es produeix quan tenim els trams rectes òptims per a l’aplicació. Justament per això és essencial calibrar el cabalímetre amb el condicionador de flux coneixent els detalls del punt d’ubicació. Amb això ens referim a: tipus de gas, característiques de la canonada, trams rectes ascendents disponibles, pertorbacions i la profunditat.

Condicionadors de flux de la marca Serra: si els trams rectes són insuficients, els dos tipus de condicionadors de flux proporcionen un perfil de flux uniforme.

Cabalímetre en línia: per a aquest tipus el condicionador de flux està integrat dins el cos del cabalímetre.

Condicionador per a mesuradors d’inserció: pot ser efectiu el muntatge de dues plaques de condicionament situades entre dues brides. L’usuari final és qui subministra les brides per a aquesta instal·lació

Condicionador per mesuradors d'inserció

Condicionador de flux intern per mesurador d’estil d’inserció

 

importància del condicionament del flux

taula 1. Aquesta taula demostra la importància del condicionament de flux amb els diàmetres de canonada recomanats anteriors a l’equip.

 

La Taula 1 mostra el tram de longitud requerit en les canonades per un cabalímetre màssic amb el condicionament de cabal integrat, comparat amb una placa d’orifici.
En tots els casos, el condicionament de cabal redueix significativament la distància recomanada (trams rectes) anteriors a l’equip, per a una instal·lació correcta del mesurador màssic per dispersió tèrmica.

Conclusió

Considerant els cabalímetres màssics Serra per dispersió tèrmica en qualsevol aplicació, primer s’ha de determinar la ubicació cautelosament. També s’hauria de raonar a posteriori que la ubicació més convenient potser no ofereixi els resultats més precisos. És important proporcionar al fabricant del cabalímetre màssic tèrmic, les condicions d’aplicació de l’usuari final (dades sobre la canonada, la barreja de gas o gasos utilitzats, la pressió del procés, i el recorregut com les alteracions del mateix), perquè ens ofereixi el mesurador de cabal més apropiat, sent així la correcta i propicia calibratge en fàbrica del mesurador.

Per a més informació contactar amb MATELCO, S.A tel. 93.66.55.553 , o per correu des de la secció contacte.

Share :
Related Posts