Monitorització de ferro i manganès en aigua potable


Els elements químics ferro i manganès

El manganès és present de forma natural en el sòl, les aigües superficials i subterrànies. El manganès és un co-factor important per a moltes classes d’enzims.

Els enzims són proteïnes que actuen com a catalitzadors biològics, que acceleren les reaccions químiques.
El manganès és un element dietètic essencial per als éssers humans. Tenen un paper important com a coenzim en diversos processos biològics, que inclouen el metabolisme de macro-nutrients, la formació d’ossos i els sistemes de defensa dels radicals lliures. El cos humà conté al voltant de 12 mg de manganès, principalment en els ossos.

El ferro és el primer metall més abundant en massa planetària, a causa que el planeta, en el seu nucli, concentra la major massa de ferro natiu, equivalent a un 70%. El cos d’un ésser humà adult conté aproximadament 4 grams (0,005% del pes corporal) de ferro, principalment en hemoglobina i mioglobina. Aquestes dues proteïnes juguen un paper essencial en el metabolisme dels vertebrats; el transport d’oxigen per la sang i l’emmagatzematge d’oxigen en els músculs respectivament. Per mantenir els nivells necessaris, el metabolisme del ferro humà requereix un mínim de ferro en la dieta.

 

Els riscos per a la salut de el ferro i el manganès

Els riscos per a la salut, de el ferro i el manganès, són petits. Però, hi ha riscos: principalment associats amb els bacteris que causen concentracions elevades de ferro a causa de la corrosió. La dosi letal de ferro per als éssers humans és de 200-250 mg / kg de pes corporal, la qual cosa provocaria una hemorràgia gastrointestinal extensa. La ingesta de ferro amb aigua potable és massa baixa com per plantejar problemes de salut. És això el que fa que la toxicitat per ferro sigui poc comuna. No obstant això, els òxids de ferro poden ser responsables de l’augment dels nivells d’arsènic.

Les fonts d’aigua, com l’aigua subterrània, sovint contenen ferro i manganès. El manganès sol estar present en concentracions molt més baixes que el ferro. El control del manganès i el ferro garanteix que l’aigua de l’aixeta no decolore ni tingui mal gust. Les reclamacions de clients, la conseqüent investigació i les mesures acordades poden ser molt costoses. El monitoratge de terbolesa pot generar alarmes en cas d’esdeveniments accidentals (avenços, tempestes, inundacions) o per tendències i monitoratge del producte final. S’han de realitzar més mesures específiques, per satisfer la satisfacció de client en quant a sabor, color o duresa.

 

Sobre l’aplicació: control de ferro i manganès en l’aigua potable.

A Xile, el límit de regulació local de ferro és de 0,3 ppm i de manganès de 0,1 ppm. Si els nivells estan per sobre d’aquests límits, s’aplicarien sancions crítiques. Per tant, els mesuraments es situen a la sortida de les plantes d’aigua potable i/o després de el sistema de filtració. Normalment, no hi ha un augment en el valor del ferro i el manganès en l’aigua superficial. Però, els pous d’aigua poden ser un problema ja que s’esperen valors més alts. El client és un dels principals proveïdors d’aigua potable de el sud de Xile.

La mesura principal per assegurar que els nivells estiguin per sota dels requisits legals, s’ha de fer després de sistema de filtració de les fonts d’aigua. Cada planta d’aigua potable té 3 fonts d’aigua però, en tots els casos, només 1 font d’aigua té problemes amb el ferro i el manganès. Per tant, només es controla individualment la font d’aigua amb alts nivells de ferro i manganès (vegeu el número 1 a la imatge a continuació).

A més, per garantir la qualitat, també es supervisa el punt de sortida (veure número 2). Aquest punt sempre ha de tenir nivells de ferro i manganès iguals o més baixos que els anteriors punts de mesurament.

 

La instal·lació de Swan Xile

Moltes plantes segueixen realitzant un mostreig manual al laboratori. Però en ésser discontinu pot causar retards en la detecció dels nivells de ferro i manganès. El client desitjava incrementar la seguretat de la qualitat. Per tant va canviar a monitorització en continu en línia amb l’analitzador Topaz Iron d’Éssers OL (empresa de el grup Swan).

 

Monitors Éssers OL Topaz Iron i Topaz Manganese en el lloc de el client per al monitoratge del producte final.

 

Posada en servei i lliurament dels monitors Topaz Iron i Topaz Manganès amb el client

 

Per a qualsevol consulta poden contactar amb SWAN ANALISIS IBERICA,
e-mail: comercial@swananalisis.es

Control de la càrrega orgànica en aigua potable – Segona part


Objectius que desenvoluparem en aquest article:

 1. Millora de l’eficiència en l’addició de productes químics en el procés de coagulació-floculació
 2. Detecció a temps de la saturació dels filtres per carbó actiu.
 3. Disminució de l’consum d’energia en el control de la desinfecció per UV i increment de la durabilitat de les llums.
 4. Emmagatzematge de l’aigua: assegurar la qualitat de l’aigua potable mesurant contínuament els
  contaminants orgànics abans de la distribució

 

 

Recordem on podem mesurar la càrrega orgànica en una planta d’aigua potable

medida-ami-sac254

La Presa d’aigua es va tractar en una primera part

 

COAGULACIÓ-FLOCULACIÓ-SEDIMENTACIÓ

La coagulació / floculació seguida de sedimentació / filtració és un procés per eliminar els sòlids en suspensió de naturalesa orgànica i inorgànica de l’aigua potable.

coagulacion-floculacion-sedimentacion

 • Monitorització de l’eliminació efectiva de matèria orgànica natural (NOM) en el procés de coagulació i sedimentació
 • Millora de la supervisió del procés, millorant l’eficiència i l’eficàcia de l’addició de productes químics i el consum d’energia.

Microorganismes + NOM + desinfectant ———> Microorganismes destruïts + subproductes de desinfecció (DPB), associats amb diversos tipus de cancel. Limitats a la RD 140/2003.

En el següent gràfic s’observa la formació de l’principal i més elemental d’aquests subproductes, el cloroform, en funció de el clor aplicat i temps de contacte, en una determinada aigua

cloroformo-cloro-aplicado

 

FILTRACIÓ

 • Monitorització de l’efectivitat de l’procés en la filtració per carbó actiu permetent millorar el pronòstic en l’extensió de la saturació de l’filtre, el que minimitza temps d’inactivitat inesperats.
 • Mesura abans i després de l’filtre de Carbó actiu.

Tendència a disminuir la diferència entre l’entrada i la sortida.

evolucion-filtro-carbono-activo

Nivells correctes de SAC 254nm a la sortida de l’filtre de carbó activo

 

DESINFECCIÓ UV

Verificar i optimitzar la correcta desinfecció mitjançant UV.

 • Control de procés, millorat mitjançant el monitoratge l’efectivitat i eficiència de la desinfecció UV.
 • Llum UV amb longitud d’ona <280nm destrueix l’ADN dels microorganismes.
 • L’eficiència de la desinfecció ve donada per la fórmula:
  Intensitat UV (expressada com a energia per unitat de superfície) x temps de resistència.
  La dosi d’UV adequada per a cada aplicació s’ha de tenir en compte la qualitat de l’aigua, l’envelliment de el tub d’arc, les especificacions de la indústria i els estàndards microbiològics.
 • Disminució de l’consum d’energia en el control de la desinfecció per UV i increment de la durabilitat de les llums

 

EMMAGATZEMATGE D’AIGUA

almacenamiento-agua

 • Assegura la qualitat de l’aigua potable mesurant contínuament els contaminants orgànics abans de la distribució.
 • El control de la càrrega orgànica resulta especialment important si es fa servir clor com a desinfectant, ja que reacciona amb les substàncies orgàniques i forma subproductes de desinfecció que són potencialment carcinògens, com els trihalometans (THM) i els àcids haloacéticos (HAA).

També és possible, una correlació amb diversos paràmetres basats en el carboni, sempre que la composició dels contaminants de l’aigua romangui constant.

Correlacions comunes:

DQO demanda química d’oxigen
COT: carboni orgànic total
DBO. demanda bioquímica d’oxigen

 

AMI SAC 254: GARANTEIX LA QUALITAT DE L’AIGUA POTABLE AMB MÉS SEGURETAT

 1. A les aigua superficials la càrrega orgànica natural pot ser molt variable, de manera que pot ser molt important la seva detecció en línia, per optimitzar el seu tractament i assegurar constantment una alta qualitat de l’aigua.
 2. Previsió i disminució dels subproductes de desinfecció (SPD)
 3. Optimització consum de floculants i / o coagulants.
 4. Comprovació de funcionament de decantadors.
 5. Tendències d’estat de filtres de Carbó actiu.
 6. En cas d’usar desinfecció per UV, analitzar el SAC 254, permet conèixer l’estat de la desinfecció

Control de la càrrega orgànica en aigua potable – Primera part


Objectius que desenvoluparem en aquest article sobre control de la càrrega orgànica en aigua potable:

 1. Millora de la identificació de possibles contaminants orgànics a l’entrada de planta
 2. Millora de l’eficiència en l’addició de productes químics en el procés de coagulació-floculació
 3. Detecció a temps de la saturació dels filtres per carbó actiu.
 4. Disminució de l’consum d’energia en el control de la desinfecció per UV i increment de la durabilitat de les llums.
 5. Emmagatzematge de l’aigua: assegurar la qualitat de l’aigua potable mesurant contínuament els
  contaminants orgànics abans de la distribució.

Que és la càrrega orgànica?

L’aigua potable procedeix de fonts molt diverses, com ara rius, llacs, aqüífers i embassaments i conté habitualment matèria orgànica natural (àcids húmics, fúlvics, tànics, etc.). Així podem definir la càrrega orgànica com el contingut de compostos de carboni en un efluent. Aquests compostos de carboni són estructures químiques on el carboni està enllaçat a hidrogen i altres elements com sofre, oxigen, nitrogen, fòsfor i clor, etc. No hi ha una estructura única i la quantitat d’àtoms de carboni pot variar d’un, com en el cas de l’metà, fins a milions, com en l’ADN.
 

Imagen 1: F. J. Stevenson: Humus Chemistry. Genesis, Composition, Reactions. 2. Auflage . John Wiley and Sons, New York (1994)

Un dels principals objectius de l’procés de tractament d’aigua potable és eliminar aquestes substàncies orgàniques dissoltes.

Com mesurem la càrrega orgànica?

Des de Matelco us proposem l’analitzador AMI SAC254, de l’empresa suïssa SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS, monitoritza la matèria orgànica dissolta mitjançant absorció UV a 254 nm (Basat en DIN A 38.404-4) ja que moltes substàncies orgàniques absorbeixen la llum UV a aquesta longitud d’ona. Això permet una anàlisi precisa de les tendències de la concentració de matèria orgànica, facilitant el control de la qualitat de l’aigua potable amb més seguretat. Gràcies a la seva simplicitat d’ús, i baix manteniment, l’analitzador AMI SAC254 és una solució ideal per al control on-line de la càrrega orgànica.

 

Característiques tècniques:

 • El transmissor AMI en caixa d’alumini IP66
 • Cèl·lula de flux per sobreeiximent, amb vàlvula d’ajustament
 • Fotòmetre amb sensor de cabal
 • Baix manteniment, i fàcil maneig
 • Pre-calibrat en fàbrica i llest per al seu ús
 • Rang de mesura: 0,05 a 60 Abs m-1
 • Longitud de pas òptic variable 10 a 100 mm per ajust del rang de mesura
 • Temps de mesura: 1 min
 • Mòdul de neteja opcional, mitjançant addició d’agents químics, per evitar creixement biològic en cèl·lula de flux i fotòmetre. Freqüència de netejat controlada des del transmissor

 

Aplicacions en les plantes potabilitzadores (ETAP)

 

Presa d’aigua

 

Instalar el AMI Sac en la entrada de la ETAP nos permite:

 • Monitorització dels canvis de la càrrega orgànica de l’aigua bruta per a anàlisi de tendència.
 • Identificació primerenca de contaminants orgànics per al maneig immediat i ajust de el procés.

Exemple de mesura d’aigua de riu després del primer filtrat on es detecta un pic important després d’una forta tempesta.

En la propera entrega continuarem mirant amb detall la resta d’aplicacions.

Si necessita resoldre qualsevol dubte o consulta que pugui tenir sobre aquest analitzador, només ha d’omplir el formulari de la nostra web i un dels nostres experts contactarà amb vostè el més aviat possible.

Per la qualitat ISO 9001:2015


Gestión de la calidad según la ISO 9001:2015

Ja fa més de 20 anys que a Matelco implementem el sistema de gestió de la qualitat ISO 9001.

Era l’any 1997, i l’objectiu era aconseguir augmentar la satisfacció dels nostres clients. En conseqüència ens vàrem proposar demostrar de manera inequívoca la nostra capacitat per subministrar productes i serveis d’acord amb les seves expectatives.

Ha passat el temps. S’han succeït canvis, avenços, han aparegut noves necessitats dels nostres clients, i a Matelco seguim treballant amb l’objectiu principal de mantenir la certificació ISO 9001: 2015. Per això seguim analitzant, revisant i millorant els nostres processos. Per trobar noves maneres de seguir sent eficients i oferir un millor i òptim servei als nostres clients.

En aquest sentit, a Matelco hem treballat set principis de gestió de qualitat que són els següents:

 1. Enfocament al client: per comprendre les seves necessitats i expectatives. Però també dedicant recursos per conèixer millor com satisfer-les.

 

 1. Lideratge: creant les condicions perquè les persones s’involucrin, orientades pels mateixos objectius.

 

 1. Compromís de les persones que treballen en Matelco: compromeses a tots els nivells. És essencial per millorar la seva capacitat per crear i proporcionar valor a l’organització.

 

 1. Enfocament a processos: agilització del funcionament de MATELCO. Per que optimitzant els nostres processos obtenim millors resultats.

 

 1. Millora contínua a tots els nivells de l’organització. Establint noves metes i objectius que comportin una millora significativa de forma constant.

 

 1. Presa de decisions basada en l’anàlisi i avaluació de dades. Per tal d’aconseguir les millors conclusions i accions a seguir.

 

 1. Gestió de les relacions amb els nostres clients i proveïdors. Perquè ens importa enormement la seva opinió. Volem escoltar totes i cadascuna de les seves peticions, sol·licituds i suggeriments de millora.

 

Així és com en Matelco seguim compromesos amb la qualitat, implementant la nova certificació ISO 9001: 2015. Implicant tots i cadascun dels nostres empleats, en les estratègies, accions i visions de MATELCO. Posant en pràctica millores contínues en totes les nostres àrees. Aquest és el nostre comès, per a la satisfacció dels nostres clients.

El Primer Analitzador d’ Hidrògen IN SITU del Món


Anlizador de hidrógeno

Controlar l’Hidrogen IN-SITU era considerat impossible. Ara amb el nou analitzador d’hidrògen: Mai més!

Per primera vegada al món, NEO Monitors (http://neomonitors.com/) ha desenvolupat la solució per al mesurament de l’Hidrogen in situ. Utilitzant el mètode TDLs (Diode Laser Absorption Spectroscopy). La tecnologia subjacent ja s’ha utilitzat amb èxit en múltiples aplicacions industrials.

El nostre nou producte, LaserGas ™ II SP H 2 , obre un horitzó a noves oportunitats en els processos de control. Amb un excepcional temps de resposta. I encara mes: el cost del control es reduirà significativament en comparació amb els mètodes tradicionals.

 

Fig. 1 LASER GAS II SP (in-situ)

LaserGas ™ II SP H 2 juntament amb LaserGas ™ II MP H 2 , una solució extractiva MULTI-PASS per a aplicacions on es requereixi més sensibilitat o on una solució in situ no sigui factible.

 

Fig. 2 LASER GAS II MP (extractiu)

– El CEO de Neo Monitors, Ketil Gorm Paulsen diu: “Hem estat treballant cap a aquest moment durant anys, construint pas a pas. Era un objectiu gairebé impossible però ho hem aconseguit! ”

La Molècula d’Hidrogen (H 2 ) s’ha considerat durant molt temps com no absorbible a la banda de l’infraroig. Aquesta teoria era incorrecta i, mitjançant el redisseny dels nostres analitzadors , hem aconseguit una sensibilitat inaudita en els mínims nivells d’absorció requerits en un analitzador d’Hidrogen.

 

“El nostre nou analitzador és la solució perfecta per a una àmplia varietat d’aplicacions. De la mateixa manera, obre oportunitats per a un millor control del procés en fluxos de gasos reactius, tòxics i corrosius”, indica Paulsen.

 

Mesura en temps real

.

La nostra nova solució per a la medició de l’Hidrogen in-situ , es pot aplicar en qualsevol planta química o refineria. Sigui on sigui. El sector industrial del gas i l’oli i altres productors químics es beneficiaran de la mesura en temps real dels nivells d’Hidrogen.

LaserGas ™ II SP i MP H 2 ens ofereixen el control i seguiment continu de les concentracions d’Hidrogen amb un temps de resposta de menys de 2 i 20 segons, respectivament. La solució manté tots els avantatges de la tecnologia LaserGas ™ , provada, flexible i fiable. LaserGas ™ II SP i MP H 2 poden detectar fuites i incrementar l’eficiència dels processos de control augmentant la seguretat.

 

LaserGas™ II SP y MP H2

Les sol·lucions LaserGas ™ II SP i MP H 2 ens garantiran la gestió d’operacions lliures de problemes. Tant per a refineries com per a plantes químiques. Això és gràcies a la seva ràpida resposta i al mínim manteniment que requereixen. Els nostres nous analitzadors poden utilitzar-se per detectar fuites, millorar el control del procés i en una àmplia gamma d’altres aplicacions en què és necessària una supervisió contínua i precisa de l’hidrogen. Al final, LaserGas ™ II H 2 pot ser la raó directa per la qual es prevenen els accidents, tal com detalla Paulsen.

La tecnologia LaserGas ™ no té deriva del zero. Té l’opció de controlar el bon rendiment del làser i no necessita cap consumible. Això implica que el cost de manteniment és molt baix per als nostres nous analitzadors.

La majoria dels analitzadors LaserGas ™ II SP i MP s inclouen:

• Control de l’H 2 In situ i extractiu
• Detecció del H 2 en espais oberts
• Aplicable per a matrius de gasos complexos i variables.
• No es requereix calibratge en camp.

Consulta’ns qualsevol dubte sobre el funcionament d’aquests analitzadors i solucions per al mesurament de l’Hidrogen in situ. El nostre equip d’experts en analítica de gasos t’assessorarà tècnicament per trobar la solució més adequada.

Prevenció de la legionel·losi en instal·lacions industrials a partir de l’anàlisi d’aigües


 1. la legionel·la
 2. Majors focus d’infecció de legionel·la
 3. La importància de les mesures preventives contra la legionel·la

 

la legionel·la

És un bacteri present en aigües superficials com els rius, llacs i estanys. Des d’aquests reservoris naturals el bacteri passa a colonitzar els sistemes d’abastament de les ciutats. Aquest traspàs es produeix a través de la xarxa de distribució d’aigua que s’incorpora als sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta). També es pot produïr en altres que requereixin aigua per al seu funcionament i puguin generar aerosols.

Sol tractar-se d’instal·lacions que afavoreixen l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que nodreixen a aquests bacteris, com els llots, matèria orgànica, material de corrosió i amebes. Sovint aquests el·lements acaben formant una biocapa.

A determinades temperatures, aquesta biocapa afavoreix la multiplicació de la legionel·la convertint-la en un focus d’infecció per a l’home. Sobretot si arriba a un mecanisme productor d’aerosols, on els bacteris poden dispersar-se i que les persones acabin emmalaltint en inhalar amb l’aerosol contaminat.

 

Majors focus d’infecció de legionel·la

Les instal·lacions identificades com a font d’infecció de forma més habitual són:

 • Sistemes d’aigua calenta sanitària: xarxa i dipòsits, acumuladors, calderes, escalfadors,
 • Sistemes d’aigua freda sanitària: xarxa i dipòsits, acumuladors, tancs, aljubs, cisternes, pous …
 • Torres de refrigeració
 • condensadors evaporatius
 • Conductes d’aire condicionat
 • Equips de teràpia respiratòria com respiradors i nebulitzadors
 • humidificadors
 • Piscines climatitzades, amb o sense moviment
 • instal·lacions termals
 • fonts decoratives
 • Sistemes de reg
 • equips contra incendis
 • Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure
 • Altres aparells que acumulin aigua i puguin aerosolizarla

 

La importància de la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions industrials

Les mesures per prevenir la legionel·la es centren en evitar les condicions que afavoreixen la seva colonització, multiplicació i dispersió, com la temperatura, l’estancament de l’aigua i l’acumulació de substrats.

L’abril del 2017, el CTN 100 d’AENOR va actualitzar la norma UNE 100030 sobre els criteris a tenir en compte per a la prevenció i control dels bacteris legionel·la en determinades instal·lacions i equips. Sobretot quan els equips estan situats en edificacions. Es fa per evitar el risc d’infecció per legionel·losi; una malaltia que pot arribar a ser mortal.

Aquests criteris estan enfocats al bon manteniment dels elements de cada instal·lació, eliminant i reduint les zones brutes que puguin servir d’aliment als bacteris mitjançant el tractament de l’aigua. Una de les tasques diàries segons la instal·lació és controlar els nivells de clor residual lliure, pH, terbolesa, conductivitat, i biocida en un nombre representatiu de punts de la instal·lació.

En aquest sentit i per tal d’oferir protecció antimicrobiana, Matelco compta amb analitzadors de clor portàtil i en continu, que mesuren el clor lliure, el clor combinat i el clor total, així com analitzadors de terbolesa, conductivitat … .garantizando el nivell exigit per la normativa.

Perquè la salut és el primer.