Analitzador in situ IQ² Vulcan (TDLS)


L’analitzador LaserGas IQ², de la signatura noruega NEO Monitors, és el primer analitzador làser TDLAS multiparamètric del mercat . És capaç d’analitzar fins a 4 gasos (CO, O2, CH4 i H2O) i la temperatura amb un mateix equip.

D’aquesta manera podríem controlar mitjançant un mateix equip la combustió (O2 i CO) i simultàniament disposar d’alarma per fallada de cremadors (augment de CH4) i / o trencament de tubs en calderes (augment d’H2O)

L’instrument està basat en l’absorció de la radiació infraroja per les molècules de gas (TDLAS). Se selecciona una línia d’absorció en la banda de l’IR en la qual només el gas a mesurar tingui absorció, eliminant d’aquesta manera possibles interferències degudes a altres compostos presents a la mostra.

La seva nova configuració amb emissor i receptor integrats en la mateixa carcassa facilita el muntatge de l’equip. Està disponible a més de configuració amb sonda d’inserció (Vulcan), en versió per a mesura a través de conducte (X-stack) i de “camí obert” (Open Path)

Rangs de mesura miním / màxim:

CO: 0-100 ppm fins a 10,000 ppm * m amb limiti detec./precisión = 3 ppm
O2: 0-2% fins a 25% amb límit detecció / precisió = 0,05% vol
CH4: 0-1% fins a 5% amb límit detecció / precisió = 0,01% vol

 • Longitud del camí òptic: 1 m
 • Màxima Temperatura del gas: 850ºC
 • Alta sensibilitat i precisió
 • No interferència amb altres gasos continguts a la mostra
 • temps de resposta ràpid

Aplicacions:

 • Anàlisi de combustió.
 • Calderes
 • Forns de procés
 • Precipitadors electrostàtics
 • Recuperació de gasos residuals VCM (clorur de vinil monòmer)
 • Reformador de gas

Si necessita resoldre qualsevol dubte o consulta que pugui tenir sobre l’analitzador de gasos, només ha d’enviar un correu electrònic des de la secció contacte i un dels nostres experts contactarà amb vostè el més aviat possible.

Share :
Related Posts