AGROALIMENTARIA

 • Humitat en pinsos i farines
 • Mesura de nivell mitjançant radar, ultrasons, i TDX; per a líquids, sòlids, pastes i interfases. No afectats per pols, escumes o recobriments
 • Mesura i detecció de cabal de sòlids per efecte Doppler
 • Control de dosificació mitjançant mesuradors de cabal màssic i volumètric de líquids
 • Mesura de la duresa de l'aigua
 • Ruptura de filtres de mànegues
 • Detecció de gasos fixos i portàtils: Electroquímics, Pellistor, IR i PID
 • Mesura de pressió absoluta, relativa o diferencial.
 • Mesura del cabal de líquids. Cabal d'aigua sense contacte (sondes externes)
 • Mesura del clor lliure, combinat, i total (torres de refrigeració i procés)
 • Paràmetres fisicoquímics (pH, conductivitat, redox, oxigen dissolt ...)
 • Terbolesa i / o sòlids en suspensió en cervesa, sucs, polpa, etc.
 • Paràmetres orgànics i aplicacions especials, TOC, Metalls, N, P ...